Časovi jezika

Savladajte strani jezik bez problema

U našem edukativnom centru održavamo časove Engleskog, Italijanskog, Španskog i Francuskog jezika za sve nivoe. Časovi su osmišljeni tako da poboljšaju sposobnost komunikacije polaznika kako u svakodnevnim i neformalnim situacijama, tako i u poslovnom i formalnom okruženju. Najčešći problem prilikom učenja engleskog jezika je komunikacija i spremnost pojedinca da svoje znanje upotrebi. Ljudi uglavnom poseduju pasivno znanje ovog jezika, što znači da su sposobni da razumeju, ali im je teško kada oni sami treba da govore. Dešava se da osoba ima visok nivo gramatičkog znanja i vokabulara, ali se teško izražava usmeno. Naši časovi su bazirani na aktivnoj interakciji svih polaznika,nakon čega polaznik od pasivnog prelazi u aktivnog sagovornika,oseća se sigurnim u sebe i pun samopouzdanja, kakva god da je tema u pitanju, da iznese svoj stav i mišljenje o istoj na tečnom engleskom jeziku. Tokom časova naši predavači se trude da svojim zalaganjem i kreativnošću animiraju polaznike, jer pozitivna atmosfera i afektivni momenat igraju odlučujuću ulogu u procesu pamćenja i učenja.

Časovi stranih jezika namenjeni su:
      •onima koji nemaju nikakvo pethodno poznavanje stranog jezika niti su ga pre učili
      •onima koji su do sad učili stani jezik ali žele da dodatno usavrše svoje konverzacijske veštine datog jezika
      •onima koji žele da osveže znanje jezika koji su nekada učili, a napravili su pauzu u učenju
      •onima koji ne žele da zapostave naučeno

Program je u potpunosti osmišljen prema potrebama polaznika, i njihovim željama i obavezama, tako da se nastava odvija u poslepodnevnim časovima, pri čemu prvi čas počinje od 17:00, a poslednji se završava u 22:00 časa.